top of page

Invitasjon til arrangementer/ invitation to events

Updated: Dec 4, 2020Scroll down for English.


Nå er det mulig å melde seg på en mailingliste (i tillegg til det vanlige nyhetsbrevet) der du får en invitasjon til arrangementene to ganger per arrangement. En invitasjon i lang tid i forveien og en ca to uker før. Alle har en direkte link til påmelding.

Det går også helt fint an å melde seg på aktiviteter gjennom hjemmesiden vår og gjennom billett-linken på Facebook-arrangement, men med denne muligheten er det svært lett å holde oversikten, pluss melde seg på. (Dessuten ser invitasjonene veldig pene ut...nesten som å bli invitert til et bryllup...)

Vil du stå på denne listen? Abonner her.Now it is possible to sign up for a mailing list (in addition to the regular newsletter) where you get event invitations with a direct link to registration two times for each event. One time in advance and one time about two weeks before the event.

You can also still sign up for activities through our website and through the ticket link on Facebook events, but with this option it is very easy to keep track on what's happening, plus sign up for the events. (Besides, the invitations look very pretty ... almost like being invited to a wedding ...)

Do you want to be on this list? Register here.9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page