top of page

Delbetaling:)

Updated: Jul 21, 2019

Visste du at Hakomi Norway kan tilby delbetaling på kursavgiften? Dette er mulig dersom man melder seg på i god tid, innen en måned før arrangementet, og for et lite gebyr på 10 kr per delbetaling. Du kan velge om du vil ha to eller tre delbetalinger.


Slik går du frem:

1.Skriv i kommentarfeltet i registreringsskjemaet at du vil ha delbetaling, om du vil ha 2 eller 3 delbetalinger, og et forslag til dato når det er mulig for deg å betale det siste beløpet.


2. Ved vanlig faktura, betaling via nettbank: På fakturaen vil det stå hvilken sum hver enkel delbetaling skal bestå av. Bruk samme kid-nummer på alle delbetalingene.


2. Ved Vipps Faktura: Du vil motta 2-3 fakturaer samtidig i Vipps (Under Betaling). Det vil si hele kursavgiften fordelt på 2-3 fakturaer. Alle fakturaene vil stå på endelig betalingsfrist, men du går inn på hver enkelt faktura og scroller til tidligere datoer. Så fordeler du fakturaene slik det passer for deg for hver enkel delbetaling.26 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page