top of page

Kjære hakomi-venner/Dear Hakomi friends

Updated: Mar 16, 2020

Scroll down for English

Selv om utviklingen av COVID-19-viruset i Norge har gjort at så og si alle sosiale arrangementer har blitt avlyst i en periode, så går alt i regi av Hakomi Norway foreløpig som planlagt. Vårt neste arrangement foregår nemlig på Zoom. Det betyr at du kan være med fra din egen stue, uansett hvor du befinner deg i verden. Mange føler sikkert på isolasjon og uro, og d

a kan Hakomi-metoden, med for eksempel bruk av et perspektiv/tilnærming som "Loving presence", være en fin måte å bygge en dyp og respektfull relasjon med andre mennesker og deg selv.


Det er vår faste hakomi-trener Bettina Deuster som vil lede denne workshopen, og foreløpig er det påmeldt deltakere fra flere forskjellige land:) Workshopen vil foregå på engelsk. Det anbefales å ha noe erfaring med Hakomi for å bli med på dette, men ta gjerne kontakt med oss på mail om du er interessert å bli med og har spørsmål vedrørende dette (hakominorway@gmail.com) Ellers kan du påmelde deg direkte her ved å følge linken.

❤️Hakomi Norway


Although the development of the Covid-19 virus in Norway has meant that most social events have been canceled for a period of time, all events organized by Hakomi Norway will currently proceed as planned. Our next event is on Zoom. This means that you can join us from your own living room, wherever you may be in the world.

Many may have feelings of isolation and uncertainty now, and the Hakomi method, by using the practice such as Loving presence, can be a great way to build a deep and respectful relationship with other people and yourself.

It is our main hakomi trainer Bettina Deuster who will lead this workshop, and currently participants from several different countries are registered :) The workshop will be in English.

It is recommended that you have had some experience with Hakomi to join this workshop, but feel free to contact us by email if you are interested in joining and have questions regarding this (hakominorway@gmail.com)

Otherwise you can sign up directly here by following the link


❤️Hakomi Norway

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page